Iesniegums doktorantūras studijām Liepājas Universitātē

Application for PhD studies at the Liepaja University

Pieteikumu studijām iespējams iesniegt no 2023. gada 21. augusta plkst. 9.00 līdz 29. augusta plkst. 17.00

Applications can be submitted from 21st August at 9.00 until 20 August at 17.00.


Vēlos pieteikties studijām Liepājas Universitātē šādā doktorantūras studijas programmā:

I would like to apply for the following PhD programme at the Liepaja University:

1. prioritāte / Priority 1 *

2. prioritāte / Priority 2


Pirmā svešvaloda / First foreign language *

Cita pirmā svešvaloda / Other first foreign language


Iesniedzamie dokumenti / Documents to be submitted

Pievienotajam dokumentam nepieciešams būt ieskenētam attēla vai PDF formātā ar skaidri saredzamu informāciju.
Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png, pdf. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB
Pievienotajam dokumentam nepieciešams būt ieskenētam attēla vai PDF formātā ar skaidri saredzamu informāciju.
Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png, pdf. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB
Pievienotajam dokumentam nepieciešams būt ieskenētam attēla vai PDF formātā ar skaidri saredzamu informāciju.
Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png, pdf. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB
Pievienotajam dokumentam nepieciešams būt ieskenētam attēla vai PDF formātā ar skaidri saredzamu informāciju.
Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png, pdf. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB
Pievienotajam dokumentam nepieciešams būt ieskenētam attēla vai PDF formātā ar skaidri saredzamu informāciju.
Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png, pdf. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB
Pievienotajam dokumentam nepieciešams būt ieskenētam attēla vai PDF formātā ar skaidri saredzamu informāciju.
Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png, pdf. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB
Pievienotajam dokumentam nepieciešams būt ieskenētam attēla vai PDF formātā ar skaidri saredzamu informāciju.
Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png, pdf. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB
Pievienotajam dokumentam nepieciešams būt ieskenētam attēla vai PDF formātā ar skaidri saredzamu informāciju.
Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png, pdf. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB

Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png, pdf. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB

Pieteikšanās vēl nav sākusies! Vairāk par aktuālām studiju programmām varat meklēt Liepājas Universitātes tīmekļa vietnē - www.liepu.lv

Liepājas Universitāte – IT centrs © 2023