Liepājas Universitātes darbinieku iekšējo sistēmu portāls.

oAuth2 autentifikācijas standarta atbalstošs serveris, kas nodrošina trešo pušu veidoto aplikāciju drošu autentifikāciju.

Liepājas Universitātes studentu apziņošanas sistēma.Izstrādes versija 0.4


ITS Laboratorija
© 2016