Iesniegums maģistrantūras studijām Liepājas Universitātē

Pieteikumu studijām iespējams iesniegt no 2023. gada 18. jūlija plkst. 9.00 līdz 27. jūlija plkst. 17.00.

Vēlos pieteikties studijām Liepājas Universitātē šādā maģistrantūras studijas programmā:

1. prioritāte *

2. prioritāte


Iesniedzamie dokumenti

Pievienotajam dokumentam nepieciešams būt ieskenētam attēla vai PDF formātā ar skaidri saredzamu informāciju.
Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png, pdf. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB
Nepieciešams ieskenēt dokumenta abas puses
Pievienotajam dokumentam nepieciešams būt ieskenētam attēla vai PDF formātā ar skaidri saredzamu informāciju.
Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png, pdf. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB
Pievienotajam dokumentam nepieciešams būt ieskenētam attēla vai PDF formātā ar skaidri saredzamu informāciju.
Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png, pdf. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB
Pievienotajam dokumentam nepieciešams būt ieskenētam attēla vai PDF formātā ar skaidri saredzamu informāciju.
Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png, pdf. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB
Pievienotajam dokumentam nepieciešams būt ieskenētam attēla vai PDF formātā ar skaidri saredzamu informāciju.
Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png, pdf. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB
Pievienotajam dokumentam nepieciešams būt ieskenētam attēla vai PDF formātā ar skaidri saredzamu informāciju.
Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png, pdf. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB

Lai nodrošinātu kvalitatīvas studentu apliecības izgatavošanu, iesūtītajam fotoattēlam būtu jāatbilst sekojošām prasībām:
1. Pievienotajā fotoattēlā redzama persona, kurai tiek veikta reģistrācija, un tiks izgatavota lasītāja karte;
2. Personas sejas attēls ir attēla centrā;
3. Galvas pozīcija – pretskats;
4. Sejas izteiksme – dabiska, ikdienišķa, neitrāla;
5. Acu skatiens – neitrāls, vērsts kamerā;
6. Personas apģērbs/ galvassegas/ tonēti briļļu stikli neaizsedz seju vai tās daļu;
7. Attēla fons ir gaišs;
8. Nav redzamas citas personas vai priekšmeti.

Pievienotajam dokumentam nepieciešams būt attēla formātā.
Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB
Lūdzu iepazīties ar norādījumiem, spiežot uz "Palīdzība"

Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png, pdf. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB

Ja nepieciešamības gadījumā iestājpārbaudījums tiks organizēts attālināti, izmantojot platformu Microsoft Teams , vai jūsu tehniskais nodrošinājums (viedierīce, interneta pieslējums utml.) ir pietiekams, lai piedalītos attālinātajā iestājpārbaudījumā?

Jā    


Pieteikšanās vēl nav sākusies! Vairāk par aktuālām studiju programmām varat meklēt Liepājas Universitātes tīmekļa vietnē - www.liepu.lv

Liepājas Universitāte – IT centrs © 2023