Iesniegums maģistrantūras studijām Liepājas Universitātē

Pieteikumu studijām būs iespējams iesniegt no 2023. gada 8. augusta plkst. 9.00 līdz 22. augusta plkst. 17.00.

Vēlos pieteikties studijām Liepājas Universitātē šādā maģistrantūras studijas programmā:

1. prioritāte *

2. prioritāte


Iesniedzamie dokumenti

Pievienotajam dokumentam nepieciešams būt ieskenētam attēla vai PDF formātā ar skaidri saredzamu informāciju.
Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png, pdf. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB
Pievienotajam dokumentam nepieciešams būt ieskenētam attēla vai PDF formātā ar skaidri saredzamu informāciju.
Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png, pdf. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB
Pievienotajam dokumentam nepieciešams būt ieskenētam attēla vai PDF formātā ar skaidri saredzamu informāciju.
Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png, pdf. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB
Pievienotajam dokumentam nepieciešams būt ieskenētam attēla vai PDF formātā ar skaidri saredzamu informāciju.
Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png, pdf. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB
Pievienotajam dokumentam nepieciešams būt ieskenētam attēla vai PDF formātā ar skaidri saredzamu informāciju.
Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png, pdf. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB
Pievienotajam dokumentam nepieciešams būt ieskenētam attēla vai PDF formātā ar skaidri saredzamu informāciju.
Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png, pdf. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB

Lai nodrošinātu kvalitatīvas studentu apliecības izgatavošanu, iesūtītajam fotoattēlam būtu jāatbilst sekojošām prasībām:
1. Pievienotajā fotoattēlā redzama persona, kurai tiek veikta reģistrācija, un tiks izgatavota lasītāja karte;
2. Personas sejas attēls ir attēla centrā;
3. Galvas pozīcija – pretskats;
4. Sejas izteiksme – dabiska, ikdienišķa, neitrāla;
5. Acu skatiens – neitrāls, vērsts kamerā;
6. Personas apģērbs/ galvassegas/ tonēti briļļu stikli neaizsedz seju vai tās daļu;
7. Attēla fons ir gaišs;
8. Nav redzamas citas personas vai priekšmeti.

Pievienotajam dokumentam nepieciešams būt attēla formātā.
Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB
Lūdzu iepazīties ar norādījumiem, spiežot uz "Palīdzība"

Atbalstītie datņu augšupielādes formāti: jpg, png, pdf. Maksimālais datnes augšupielādes lielums – 30MB

Ja nepieciešamības gadījumā iestājpārbaudījums tiks organizēts attālināti, izmantojot platformu Microsoft Teams , vai jūsu tehniskais nodrošinājums (viedierīce, interneta pieslējums utml.) ir pietiekams, lai piedalītos attālinātajā iestājpārbaudījumā?

Jā    


Paldies, uzņemšana ir noslēgusies

Liepājas Universitāte – IT centrs © 2024