LiepU MIN kursu pieteikuma anketa A programmai

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, 8 st., 06.11.2021. (viktorija.nikitina@liepu.lv)

Nepieciešams apliecību/sertifikātu sagatavošanai