LiepU MIN kursu pieteikuma anketa A programmai

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, 8 st., 2021. rudens (viktorija.nikitina@liepu.lv)

Nepieciešams apliecību/sertifikātu sagatavošanai