LiepU MIN kursu pieteikuma anketa C programmai

C kategorijas sporta speciālistu pilnveide (2022. gada septembris), viktorija.nikitina@liepu.lv)

Nepieciešams apliecību/sertifikātu sagatavošanai