LiepU MIN kursu pieteikuma anketa C programmai

Dāņu valoda bez priekšzināšanām, 24 st., 01.03.2021. (viktorija.nikitina@liepu.lv)

Nepieciešams apliecību/sertifikātu sagatavošanai