LiepU MIN kursu pieteikuma anketa C programmai

Diskusiju vakari angļu valodā dažādu valodas zināšanu līmeņiem. 2021. gada marts. (viktorija.nikitina@liepu.lv)

Nepieciešams apliecību/sertifikātu sagatavošanai