LiepU MIN kursu pieteikuma anketa C programmai

Praktikums EFEKTĪVA KOMUNIKĀCIJAS VADĪBA TIEŠSAISTĒ, 10 stundas, 2021. gada rudens (viktorija.nikitina@liepu.lv)

Nepieciešams apliecību/sertifikātu sagatavošanai