LiepU MIN kursu pieteikuma anketa A programmai

Veselības un fiziskās aktivitātes jomas saturs pirmsskolā, ieteicamās metodes un līdzekļi, 32 st. (viktorija.nikitina@liepu.lv)

Nepieciešams apliecību/sertifikātu sagatavošanai