LiepU MIN kursu pieteikuma anketa A programmai

Radošā rakstīšana skolā, 8 st. (ieva.lika@liepu.lv)

Nepieciešams apliecību/sertifikātu sagatavošanai