LiepU MIN kursu pieteikuma anketa B programmai

Pedagoģiskās darbības pamati, 72 st., 2024. gada pavasaris/ rudens (ieva.lika@liepu.lv)

Nepieciešams apliecību/sertifikātu sagatavošanai


Ziņas par iegūto dokumentu, kas apliecina attiecīgās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas iegūšanu atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"(informācija tiks izmantota tikai sertifikātu sagatavošanai)