LiepU MIN kursu pieteikuma anketa A programmai

Diferenciācija un individualizācijas mācību procesā – efektīvi rīki to plānošanā, 6st. , 15.03.2024. (viktorija.jakobsone@liepu.lv)

Nepieciešams apliecību/sertifikātu sagatavošanai