LiepU MIN kursu pieteikuma anketa C programmai

C kategorijas sporta speciālistu pilnveide, 320 st., 2024. gada rudens (viktorija.jakobsone@liepu.lv)

Nepieciešams apliecību/sertifikātu sagatavošanai